Φαρμακευτικά φυτά του Εθνικού Δρυμού Βίκου Αώου
Medicinal Plants of Vikos-Aoos National Park