ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στις σελίδες που ακολουθούν περιγράφονται ήπιες βιοτεχνολογικές μέθοδοι, που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 20 χρόνια, για την κατευθυνόμενη βελτίωση της παραγωγής φυτικών προϊόντων, αλλά και την κατευθυνόμενη τροποποίηση των ιδιοτήτων τους. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται διάφορες μέθοδοι βιοκαταλυόμενης τροποποιήσης φυσικών προϊόντων, ενώ παράλληλα γίνεται μια σύντομη αναφορά στην μεταβολική μηχανική και τις δυνατές εφαρμογές της στις παραπάνω διεργασίες.


ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΦΛΑΒΟΝΟΕΙΔΗ
ΡΕΣΒΕΡΑΤΡΟΛΗ
KAΡOTENOEIΔH
ΦΑΙΝΟΛΙΚΑ ΟΞΕΑ
ΤEΡΠENIA
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ