ΦΑΙΝΟΛΙΚΑ ΟΞΕΑΕνδιαφέρον παρουσιάζουν οι φαινολικές ενώσεις φυτικής προέλευσης, που δεν ανήκουν στην κατηγορία των φλαβονοειδών και τα οποία χαρακτηρίζονται από αυξημένη αντιοξειδωτική δράση. Στις ενώσεις αυτές υπάγονται τα φαινολικά οξέα τα οποία περιλαμβάνουν υδροξυ- και μεθοξυ-παράγωγα του κιναμωμικού οξέος, όπως για παράδειγμα τα κουμαρικό οξύ, το καφεϊκό και το φερουλικό οξύ. Οι ενώσεις αυτές εντοπίζονται σε πολλά φυτά τόσο σε ελεύθερη μορφή όσο και ως εστέρες με διάφορους υδατάνθρακες. Οι ενώσεις αυτές χαρακτηρίζονται από αυξημένες αντιοξειδωτικές, αντιμικροβιακές, αντιικές και αντικαρκινικές ιδιότητες . Με σκοπό την εκμετάλλευση των ιδιοτήτων των φαινολικών οξέων φυτικής προέλευσης έχουν αναπτυχθεί βιοκαταλυτικές μέθοδοι για την τροποποίηση της δομής τους και την παρασκευή τόσο υδρόφιλων όσο και υδρόφοβων παραγώγων τους (Σχήμα 8), μέσω αντιδράσεων εστεροποίησης και γλυκοζυλίωσης που καταλύουν εξειδικευμένες λιπάσες και γλυκοζιδάσες [23, 24, 25].