Αναζήτηση φυτών στο πεδίο, φωτογράφηση, προσδιορισμός και περιγραφή των φυτών : Κατερίνα Ιώβη, MSc. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γιώργος Φωτιάδης, Dr. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Αναζήτηση και εισαγωγή δεδομένων : Σοφία Νικολαΐδη, Βαρβάρα Κόττα & Φωτεινή Μέλλου

Κατασκευή ιστοσελίδας : Ιωάννης Σωφρόνης

Επιμέλεια Βιοτεχνολογικών δεδομένων : Χαράλαμπος Σταμάτης, Επίκ. Καθηγητής Βιοτεχνολογίας του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επιστημονικός υπεύθυνος : Άρης Κυπαρίσσης, Επίκ. Καθηγητής Βιολογίας Φυτών του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ευχαριστούμε πολύ την ιατρό Κωνσταντίνα Καράγιωργα για τη συμβολή της στην απόδοση της ιατρικής ορολογίας.