Καλώς ήρθατε
στη Βάση Δεδομένων
για τα Φαρμακευτικά Φυτά του Εθνικού Δρυμού Βίκου - Αώου

Η κατασκευή της βάσης δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Βοτανικής του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και χρηματοδοτήθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στα πλαίσια του προγράμματος "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη" με συγχρηματοδότηση από το WWF-Ελλάς και το Ριζάρειο Ίδρυμα.

Κριτήριο εισαγωγής ενός φυτού στη βάση δεδομένων ήταν η ύπαρξη οποιασδήποτε βιβλιογραφικής αναφοράς που να αναφέρει παραδοσιακή χρήση του από βικογιατρούς.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στη βάση περιλαμβάνουν: