Οι πληροφορίες που περιέχονται στη Βάση Δεδομένων για τα Φαρμακευτικά φυτά του Βίκου-Αώου δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν τη σύγχρονη ιατρική. Ρητά τονίζεται ότι η όποια χρήση των αναφερόμενων φυτών θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από συμβουλή εξειδικευμένου ιατρού. Σε διαφορετική περίπτωση, οι εμπλεκόμενοι στη δημιουργία της βάσης ουδεμία ευθύνη φέρουν για τις οποιεσδήποτε συνέπειες από την αυθαίρετη χρήση των φυτών που αναφέρονται στη Βάση Δεδομένων.

Οι φωτογραφίες που υπάρχουν στη βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα με την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή τους. Η αναφορά θα πρέπει να γίνεται ως εξής:

Βάση Δεδομένων για τα Φαρμακευτικά Φυτά του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου (vikos.bat.uoi.gr), Εργαστήριο Βοτανικής, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.